• A Magyar kultúra napja

  Nyikos Tibor – Légy mindig az! Légy mindig az,akinek születtél,hogy önmagad lehesse honnak rejtekén… …ahol megteremtett Istene Nemzet számára,mint egy gyönyörű könnycseppeta szemei sarkában! Légy mindig az,akinek születtél,költő vagy festőa lelked mélyénél… …aki álmodni mer méga rőt csillagok alatt,szétszórva kincseitamerre csak halad! ”Hazádnak rendületlenülLégy híve, oh magyar,Bölcsőd az ‘s majdan sírod is,Mely ápol ‘s eltakar.” Áldás! 2022. Január havában, 22-én Nyikos Tibor A Magyar kultúra napja A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként és jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat…

 • Magyarországi németek kitelepítése

  Nagy Imre kommunista belügyminiszter 1946. január 15-én adta ki a kitelepítés végrehajtását szabályozó rendeletet. “Isten veled hazánk!” Hetvenhat évvel ezelőtt, január 19-én kezdődött a magyarországi németek deportálása. Emlékezzünk Barátunk-Bajtársunk versével arra a több mint 200 ezer honfitársunkra, akiketn1946 és 1948 között kisemmizve, akaratuk ellenére elhurcoltak Magyarországról. Csak húsz kiló! Csak húsz kiló a csomag! Kiáltott az őr! Csak húsz kiló az, ami marad a lelkedből! Csak húsz kiló súly az, amit meghagyott az élet; A többi a múlté, ahogy vissza-visszanézek! Csak húsz kiló a súly és egy pár könnycsepp a szemben, s a régi házunk képe, amit sohasem feledek! “…és az őröknek a hangját, ahogy állatként tereltek; Húsz kiló csomaggal…

 • 1943. január 12 – Amikor elszabadult a pokol…

  Németh József Tizedes, 1942-43 tele, Don-kanyar: “Már hajnal fél négykor megindultunk, hat órakor megkezdődött a támadás, a tüzérség rettenetes tüzet zúdított alig 600 méteres körzetre… Mintegy 1400 lövés dördült el kisebb-nagyobb mintájú ágyúkból, óriási hangzavar támadt, égett, füstölt minden. A tüzérségi tűz után megindult a gyalogság támadása. Az este vaksötét volt, nagy hó és igen hideg, csak úgy dideregtünk… A támadás megkezdődött, rajommal én is részt vettem ebben a küzdelemben. Én és egy puskás raj a balszárnyon biztosítottunk. Nehéz feladat volt, a kézigránátok mint valami jégeső úgy hullottak és robbantak… Néha egy-egy jajgatás és segítségért kiáltozó hang vegyült e pokoli zajba. A hozzám beosztott puskások közül egy sebesültünk lett, comblövést…

 • Nyikos Tibor – Az öregek

  Nyikos Tibor – Az öregek Az öregek voltak a bátrak: Ők nem csak beszéltek,ők egyenes gerinccel, bátran kiálltak.Ha kellett ők megvédték magukat,de soha nem hagyták az ősi jussukat! Az öreg voltak a bátrak: Ha kellet a házáért mindig kiálltak.Ha kellet ők fegyvert ragadtak,s ha eljött az idő, akkor meghaltak,de idegen előtt fejet nem hajtottak! Az öregek voltak a bátrak: Töretlen hitükkel országot szolgáltak!Soha nem kérdezték, ha menniük kellett,csak megölelték az asszonyt és gyereket,és magukba hordozták a fájó keresztet! Mert az öregek voltak a bátrak! Nyikos Tibor – a Doni Hősök emlékére

 • Szálasi Ferenc sírja

  125

  A Magyarelvű Mozgalom hívására mintegy tucatnyi elszánt magyar – köztük a Blood & Honour Hungária, a Lelkiismeret '88 csoport és a Magyarelvű Mozgalom aktivistái – vettek részt a Szálasi Ferenc születésének 125. évfordulóján tartott megemlékezésen, dacolva a hideggel.

 • Életfa

  Nyikos Tibor – A Magyarok fája

  A Magyarok fája Mi részei vagyunk,amit egynek hívtak egykor,a pusztáknak fiai,amit Östenünk álmodott.. ..egy gyönyörű kínbanaz álom mezsgyéken, hogy ott feküdt csendbena Nagyfánk szélében! Mi részei vagyunk ennek a világnak,mint sólyomszárnyú lelkeke létnek számára.. ..akik magukban hordozzáka szabadság tükrét,ami ott él még most isa lelkünknek mélyén! Áldás! 2021. Kerecseny havában, 21-én.Nyikos Tibor Rövid összefoglaló az életfáról az ősi Magyar hitvilágban: törénelembox.hu

 • Day Of Honour 2022

  Day Of Honour 2022 – Részletekkel!

  2022.02.11-én ismét megrendezésre kerül a Day Of Honour, azaz a Becsület napja alkalmából szervezett rendezvény. A helyszín Budapesten lesz, a pontos címet ezen az oldalon keresztül tesszük közzé a rendezvény napján, 17:00-kor.

 • 1918.12.01. a Magyar történelem legsötétebb napja

  103 éve, Gyulafehérváron zajlott az a román népgyűlés, ahol 103000 négyzetkilométer áldott Magyar földet csatoltak romániához. Bár a népgyűlés – nemzeti jellegéből adódóan – egyoldalú volt, és csak Erdély egyik, igaz, legszámosabb nemzeti közösségének akaratát tükrözte, az antanthatalmak támogatása, a gyors román fellépés és a magyar államhatalom megroppanása együttesen oda vezetett, hogy Erdélyben 1919 elejére megszűnt a magyar fennhatóság. A gyulafehérvári nyilatkozat ennek a változásnak a fontos dokumentuma, a román Erdély egyfajta „születési bizonylata” (még akkor is, ha a benne foglaltak csak kis részben érvényesültek a gyakorlatban). Bővebben: trianon100.hu – Tudósítás az 1918. december 1-jei gyulafehérvári román népgyűlésről A döntés a mai napig gyógyíthatatlan sebeket hagyott minden igaz Magyar lelkében.A…

 • Nyikos Tibor – Figyelj ránk!

  Figyelj ránk! Figyelj ránk Honvéd,aki fegyvert fogsz most éppen;aki halni mer ha kella harcaink hevében. Figyelj ránk kérlek,te fáradt arcú angyal,aki őrt állsz e Honérta véredet adva! Figyelj ránk kérlek,hisz őseidet hallod;a magyar Hon mélyéről,egy elhagyott sírhantból… …ahol imát mondnak értedaz ősi szellemek;hogy pajzsoddal térj vissza,de a nélkül sohasem! „Dicsőség a Hősöknek!”Ámen!2021. November 19-én Nyikos Tibor

error: Védett tartalom!