• Felhívás véradásra

  Bajtársunk gyermekének sürgősen vérre van szüksége. Ha módodban áll, add véred egy leendő hazafiért. Bővebb információk a posztban.

 • 1945. április 30.

  “Mindenható Úristen!Adj nekünk erőt,hogy szabadságunkat megvédhessük:a német nép, gyermekeink és utódaink szabadságát.De nemcsak német népünk, hanem Európavalamennyi népének szabadságát.Mert hiszen ezt a háborút nemcsaknémet népünkért vívjuk, hanem egész Európáérts az egész civilizált emberiségért.” A.H. ezeket a sorokat 81 évvel ezelőtt mondta. Sajnos Európában ismét háború dúl.Kontinensünkre kényszerített háború körülményei között igazolást nyer a nemzetiszocializmus férfiasszellemű ifjúságpolitikája, testi-lelki képzésének a gyakorlata. Olyan időket élünk ahol nincs helyegyengeségnek. A.H. lelkülete és ideológiája amit megteremtett szükség szerint a legnagyobbmértékű áldozatvállalásra, büszkeségre nevelt, amely mint látjuk férfias-katonás nemzetiszocializmusvolt.Tiszta erkölcsre, a hadseregnél oly fontos szorgalomra, a munka szeretetére, pontosságra és puritánvilágszemléletre nevelt. Megannyi bajtársával egyetemben Hitler is a fronton és a háborúsösszeomlás közepén döbbent rá,…

 • ANTIFA TRAITOR

  Az antifa árulója maga az antifa

  Az antifa árulója maga az antifa (esetleg az Antifa legnagyobb ellensége maga az antifa) A történelem során számtalan példa bemutatta már a kommunisták igazi arcát: jellemtelenek és sötétben settenkedők, akik genetikai alapon és/vagy „púposlelkűségükből” fakadóan zsigerből nyúlnak a rombolás, a kártékony aljasság fegyverneméhez. 2023 februárjában se volt ez másképp, mikor a “magyar” antifa meghívására a „soros-pénzen” Budapestre utaztatott külföldi kollégáik túlerőben és aljas módszerrel védtelen, mit sem sejtő áldozataikra csaptak le. A bűncselekményeket nem szeretném részletezni, azt a jobboldali média és meglepő módon a kormánymédia is egészen korrekten megtette – kivéve azokat az orgánumokat, akik a valós jobboldal és az anarchista emlőkön csüngő antifa közé egyenlőségjelet húztak –, míg a…

 • Nyikos Tibor: Itt az ünnep!

  Nyikos Tibor: Itt az ünnep! Forr a dalom, forr a vérem,hisz tömeg gyűlik lenn a téren;Szép magyarok sokasága,Nemzetünknek hű szolgája! Itt az ünnep, itt az óra,szent szabadság álmodója;Piros, fehér zöld színekben,ma nótánk száll a végtelenben! Tiéd e táj jó barátom,hisz itt születtünk mind e tájon;Ahol kalász ring a végtelenben,az őseinknek két szemében! Hát légy hű magyar elveidhez,hisz van Hazád és anyanyelved;Van hol fejed lehajtanod,itt álmodhatsz egy szebb holnapot! Szebb holnapot a Hazának,boldogságot a családnak;Örök hitet, békességet,megőrizve minden szépet! Áldás! . 2022. Március havában. 15.-én. Nyikos Tibor

 • Többet érdemlünk!

  Többet érdemlünk. Nem csak mi, hanem az összes többi nemzeti szervezet is.Tevékenységünket család és munka mellett végezzük.Önkéntesen, kitartóan. És minden esetben kellő körültekintéssel. De miről szól ez a blog-poszt? Mint nekünk is, más szervezeteknek is van hivatalos kommunikációs csatornája.Természetesen van nem hivatalos is, a bizalmas információk ezeken keresztül érnek célba.De maradjunk a hivatalos forrásnál, esetünkben a 28h.hu oldalnál.Azok az információk, melyek célközönsége a nyilvánosság, itt tesszük közzé.Nem olyan bonyolult.A közzétett információk véglegesek, kivéve, ha valakik áldásos tevékenységének köszönhetően módosításokat kell eszközölnünk, azonban ezt igyekszünk kiemelni, egyértelműsíteni. Évek óta problémát jelent, hogy a média (internetes, miegymás) képviselői szövegértésből 1-esre vizsgáznak. Nyugi… Minden oldalon. Sőt. Legfőképpen…. Idén nagy zavart keltett, hogy a…

 • Magyarországi németek kitelepítése

  Nagy Imre kommunista belügyminiszter 1946. január 15-én adta ki a kitelepítés végrehajtását szabályozó rendeletet. “Isten veled hazánk!” Hetvenhat évvel ezelőtt, január 19-én kezdődött a magyarországi németek deportálása. Emlékezzünk Barátunk-Bajtársunk versével arra a több mint 200 ezer honfitársunkra, akiketn1946 és 1948 között kisemmizve, akaratuk ellenére elhurcoltak Magyarországról. Csak húsz kiló! Csak húsz kiló a csomag! Kiáltott az őr! Csak húsz kiló az, ami marad a lelkedből! Csak húsz kiló súly az, amit meghagyott az élet; A többi a múlté, ahogy vissza-visszanézek! Csak húsz kiló a súly és egy pár könnycsepp a szemben, s a régi házunk képe, amit sohasem feledek! “…és az őröknek a hangját, ahogy állatként tereltek; Húsz kiló csomaggal…

 • 1943. január 12 – Amikor elszabadult a pokol…

  Németh József Tizedes, 1942-43 tele, Don-kanyar: “Már hajnal fél négykor megindultunk, hat órakor megkezdődött a támadás, a tüzérség rettenetes tüzet zúdított alig 600 méteres körzetre… Mintegy 1400 lövés dördült el kisebb-nagyobb mintájú ágyúkból, óriási hangzavar támadt, égett, füstölt minden. A tüzérségi tűz után megindult a gyalogság támadása. Az este vaksötét volt, nagy hó és igen hideg, csak úgy dideregtünk… A támadás megkezdődött, rajommal én is részt vettem ebben a küzdelemben. Én és egy puskás raj a balszárnyon biztosítottunk. Nehéz feladat volt, a kézigránátok mint valami jégeső úgy hullottak és robbantak… Néha egy-egy jajgatás és segítségért kiáltozó hang vegyült e pokoli zajba. A hozzám beosztott puskások közül egy sebesültünk lett, comblövést…

 • Day Of Honour 2022

  Day Of Honour 2022 – Részletekkel!

  2022.02.11-én ismét megrendezésre kerül a Day Of Honour, azaz a Becsület napja alkalmából szervezett rendezvény. A helyszín Budapesten lesz, a pontos címet ezen az oldalon keresztül tesszük közzé a rendezvény napján, 17:00-kor.

 • A “Négy Katona Sírja” emlékhely felújítása

  2021.okt.16-án szombaton 9 órától megkezdtük a Kis-Hárs-hegy aljában, a Széher út végénél található 4 katonasír felújítását. A sírokról Alkay Zsolt Kalóz bajtársunk nemrég megjelent könyvében a következőket írja: Négy katona sírja (Kis-Hárs-hegy) Mivel a régi térképek pontatlanul, a Kuruclesi út végénél jelölték a “négy katona sírját”, csak harmadik terepbejárásom alkalmával leltem meg. Akkor is a szerencsének köszönhetően, mivel egy fiatal intézetis gyerek mutatta meg, akivel az erdőben beszédbe elegyedtem. Mindez 2005-ben történt, s hamarosan jeleztem a térképészeknek a hibát, hogy a “négy katona sírja” valójában a Széher út végénél található az erdőben. Azóta valamennyi térkép kiadványban, már a pontos helyszín szerepel. Sírjuk exhumált, mert úgy találtam rá 2005-ben, hogy egy-két…

error: Védett tartalom!