Beszámoló,  Cikk,  Esemény

Hősök Napja 2021.

Idén ismét Vácon gyűltünk össze a Március 15. téren, hogy fejet hajtsunk Nemzetünk hősi halált hallt katonái előtt. Délután három előtt már át is estünk az első igazoltatáson, mert a helyi erők a készenléti rendőrséggel megerősítve, érezhetően és méltán nagy jelentőséget tulajdonítottak csapatunknak, el látszott a csapat erejükből. 🙂

A Magyar Hősök emléknapját 1917-ben iktatták törvénybe, de mint tudjuk 1945-től, nem meglepő módon, a kommunista éra alatt próbálták a felejtés homályába veszejteni, ezzel is gyengítve Nemzettudatát elnyomott Népünknek, mert a Haza hősei számtalanszor bizonyították, hogy odaadással bármilyen ellenséggel szembeszáll. 2001-től már nem csak az első világháborúban elesett katonáinkra emlékezünk ezen a napon, hanem mindenkire, aki vérét ontotta, életét áldozta Magyarországért a több mint 1000 éves történelmünk során.

A Váci emlékmű előtt, Papp Tibor tartotta meg méltóságteljes beszédét, melyben kifejtette, milyen fontos a hősökre emlékeznünk, hiszen ők mutatják meg a valódi utat nekünk is. Honfoglaló őseinktől a – végvári vitézek önfeláldozásán, Dugovics Titusztól – Zrínyi várvédőinek áldozatán keresztül, az 1948 Szabadságharcosainak megingatatlan hite mellett -a Doni II: hadtest katonáit és a túlerőt is meglepő vitézségű Honvédeink helytállását is méltatta. A felsoroltakból nem maradhattak ki 56 szabadságáért harcoló forradalmárok, akik egytől egyig a Haza védelmének oltárán áldozták életüket, annak reményében, hogy a békét és szabadságot hagyják örökül Magyarországnak és nekünk utódaiknak. Beszédében kiemelte a ma hőseit,ó: tűzoltókat, mentősöket, katonákat és még a rendőröket is. Végső gondolatként azzal azzal zárta beszédét, hogy mind hősökké válhatunk, csak követni kell a példát és meghozni a legnagyobb áldozatot amikor kell.

Mécseseink elhelyezése után Nemzeti Himnuszunk és az Ébredj Magyar eléneklésével zártuk megemlékezésünket. Dicsőség a Hősöknek!

A millenniumi emlékmű előtt fekvő Csöndes Magyar erre tanít: legyünk hősök és maradjunk névtelenek a Hazáért és Nemzetért. A cselekvés hősiessége és a cselekvő névtelensége mindenkor zálog arra, hogy amit cselekszünk, azt a Hazaért, a Nemzetünk erkölcsi, szellemi és anyagi dicsőségének, nagyságának és boldogságának szolgálatában cselekszünk.
Szálasi Ferenc

K.ZS. 2021.05.30.

error: Védett tartalom!