• Nyikos Tibor

  Nyikos Tibor – Szemeket látok

  Szemeket látok! Szemeket látok,káló szemeket,akik egy furcsa mámorbanlebegnek köztetek… …keresve fiúkata lelkük mélyében,akik ott álmodnakmind a szemeik vízében! Szemeket látokaz anyáink szemét,akik sohasem hoztakfelettünk törvényt… …akik csak némána múltba temették a fátyluk,egy szebb jövőt álmodvaörök igazságul! Dicsőség az 1956-ban elhunyt hős fiainkért!Ámen! Nyikos Tibor

 • Aradi vértanúk

  Nyikos Tibor – Október 6.

  Október 6.(Aradi tizenhárom emlékére!) Nekünk mást jelent október,mint az összes többi népnek,mert veresebb az ősza csípős esti szélben Nekünk más hangot adaz éjjel és a nappal,és mást játszik a cigánya bús akácok alatt Nekünk veresebb itt mindenebben a hónapban,mert gyász ül a lelkünkbenaz őseink siratva Nekünk a könny is keserűbb,mint az összes többi népnek,mert tort ülnek még ma isa magyarok lelkében! Ámen! 2013. Október havában. 6.-án Nyikos Tibor

 • Cseresznye Gyuri - Titkolt Ellenállás

  Nyikos Tibor – Cseresznyés

  Cseresznyés(Gyuri mester emlékére) Fátylat bont a kerta nyárnak csendjében,hófehéren tisztátaz Istennek kertjében s mint egy menyasszonyifátylat úgy fújja a szellő,így köszöntve fiát,akit megszült a teremtő Pirosat és szépetmint a ropogós cseresznye,aki visszalopta magátaz Istenek kezébe… …hogy ott álmodja továbba magyaroknak sorsát,ahol rég meghalt a hités bukott a szabadság. Fátylat bont a kertaz júliusi éjben,furcsát és bíbort,ahogy megálmodta Isten.. ..mint ővele tettékegy furcsa éjszakán,most úgy sikolt az éjaz ősmagyar Golgotán! 2014. Július havában. 29.-én Nyikos Tibor

 • Nyikos Tibor – Ti gyönyörű magyarok!

  Ti gyönyörű magyarok! Ti gyönyörű magyarok,ti aranyos Leventék,ti vagytok a Hősöka Kárpátok peremén akik halni mertek mindig,ha sors azt úgy kívánta,s ti álltok még ma isaz egek kapujában! Ti gyönyörű magyarok,a véreim én nékem,akik itt éltek örökkéa lelkemnek mélyében. Engedjétek meg,hogy vessek egy keresztet,majd mondjak egy halk imáta ti sírjaitok mellett! ”Dicsőség a Hősöknek!”Ámen! Nyikos Tibor 2021.06.24.

 • Nyikos Tibor – Sírdogál a szellő

  Sírdogál a szellő!(Magyar nóta: Trianon emlékére) Sírdogál a szellőbéle a fülembe,Trianonról meséla júniusi estben.. …s végig seper csendbena Magyari pusztában,meg- megrázva egy- egyjegenyefa ágat -Hallod-e én rózsáma szellőnek hangját,ahogy eső cseppeket szóráztatva a határt… …mint a magyaroknak könnyéta szemünknek sarkában,úgy szórja ő azt szétszerte a világban. Sírdogál a szellőmár nagyon- nagyon régen,mert bánat ül a szívünkleges- legmélyében… …mert szétszakították azt,mit Östen megalkotott,de visszaveszünk mindentegy csendes szép alkonyon! „..mert szétszakították azt,mit Östen megalkotott,de visszaveszünk mindentegy csendes szép alkonyon!” 2016. Május havában 28-ánNyikos TiborVESSZEN TRIANON!NEM! NEM! SOHA!

 • Isten Veled Varga István András!

  Rendkívül szomorú hírre ébredtünk a mai napon.Bajtársunk, Varga Pityu gyors lefolyású betegséget követően elindult a Csillagösvényen.Személye nemcsak szervezetünk életében volt fontos, hanem egyéb jobboldali eseményeknek is aktív részese volt.Intellektusa magasan kiemelkedett az átlagból, sőt… Történelmi, politológiai és lexikális tudása révén rendszeres mesélője, oktatója volt az összejöveteleknek. Ő volt A Versmondó. Rendkívüli érzéke volt verseskötetek sokaságából kiválasztani azt a verset, mely egy-egy alkalomhoz, eseményhez a legmegfelelőbb volt. Előadásmódja a legcsekélyebb színpadiasságot is mellőzte: Őszintén, Szívből szavalt. 33 évet volt közöttünk.Hirtelen bekövetkezett halála betölthetetlen űrt hagy szívünkben.Legyen Neked könnyű a föld Test-vér!Nyikos Tibor bajtársunk, kinek költeményeit oly gyakran szavaltad, az alábbi sorokkal búcsúzik Tőled: Nyikos Tibor – Alfa és Omega!(Varga István Test-…

 • Nyikos Tibor: Nézem a sírt

  Jó reggelt kívánok!(..jó a fenéket!)Egyszerűen nem fér a fejembe, hogy milyen emberek léteznek, vannak! A hétvégi túrámon ismét szembesülnöm kellett, a sírgyalázók tettével! A Budai hegységben lévő “Ismeretlen katonák” sírjáról az összes nemzeti szalagot ellopták!A sírokat rendszeresen feldúlják, megalázzák!De, ha már ilyeneket csinálnak, tesznek, akkor legalább az arcukat vállalnák ezek a férgek!Nyikos Tibor Nyikos Tibor: Nézem a sírt Néztem a sírt,mint egy meztelen testet,ahogy ott álltam némána keresztje mellett… …és akkor megláttam Jézustösszefont kezével,ahogy imát mond értünkmegbocsájtást kérve! Néztem a sírt,s néztem Jézust is,majd ráébredtem csendben,hogy minden elmúlik… …a jó és a rosszegybe olvadva,visszaadva magát egy furcsa mámorban! „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”Ámen! Nyikos Tibor 2021.04.12.…

 • Nyikos Tibor: Árpád népe

  Árpád népe (dalszöveg) Östen kezében vanmost a Nemzet sorsa,hogy emelje föl Ő azta mennyek országába,és együtt nézzünk le miaz egek kapujábólősi Szent földünkre,hogy mi maradt hazánkból. Árpád büszke népekészül most harcra,mert kezében van nékiaz ősi Szent pallosa,és avval sújt le Ő mosta megszálló pribékre,mert nem hagyja a jussátsenkinek kezére. S mi együtt kérjük testvéraz Östenünknek kegyét,hogy ne hagyja magáraa Turulmadár népét,és segítse meg mindigaz örök igazában,hogy béke legyen végre ittaz őshazában. Áldás! Nyikos Tibor 2020.12.20.

 • Day Of Honour 2021

  Day Of Honour 2021

  A koronavírus okozta korlátozások miatt ez évben zártkörűen voltunk kénytelenek megtartani megemlékezésünket a Kitörés Hőseiről. A Blood & Honour Hungária elitje a Rockers Klan Hungary képviselőjével közösen helyezte el koszorúját és mécseseit a Kapisztrán téren, minden olyan bajtársunk nevében, akik sajnos idén nem lehettek jelen....

 • Nyikos Tibor: Adjon az Isten!

  Adjon az Isten!(Minden jót és szépet!) Adjon az Isten minden jót és szépet,hófehér inget és örök tisztességet!Egy jó kancsó bort az összes asztalra,a kérges kezünknek egy csöppnyi kis nyugalmat! Adjon az Isten újra gyermek Áldást,hogy a kacajuktól zengjen az egész magyar határ!Hadd hallja az Isten, ha lenéz Ő e népre,hogy miként köszöntjük a ránk váró Új Évet! Nyikos Tibor 2020.12.31.

error: Védett tartalom!