• A Magyar kultúra napja

  Nyikos Tibor – Légy mindig az! Légy mindig az,akinek születtél,hogy önmagad lehesse honnak rejtekén… …ahol megteremtett Istene Nemzet számára,mint egy gyönyörű könnycseppeta szemei sarkában! Légy mindig az,akinek születtél,költő vagy festőa lelked mélyénél… …aki álmodni mer méga rőt csillagok alatt,szétszórva kincseitamerre csak halad! ”Hazádnak rendületlenülLégy híve, oh magyar,Bölcsőd az ‘s majdan sírod is,Mely ápol ‘s eltakar.” Áldás! 2022. Január havában, 22-én Nyikos Tibor A Magyar kultúra napja A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként és jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat…

 • Nyikos Tibor – Az öregek

  Nyikos Tibor – Az öregek Az öregek voltak a bátrak: Ők nem csak beszéltek,ők egyenes gerinccel, bátran kiálltak.Ha kellett ők megvédték magukat,de soha nem hagyták az ősi jussukat! Az öreg voltak a bátrak: Ha kellet a házáért mindig kiálltak.Ha kellet ők fegyvert ragadtak,s ha eljött az idő, akkor meghaltak,de idegen előtt fejet nem hajtottak! Az öregek voltak a bátrak: Töretlen hitükkel országot szolgáltak!Soha nem kérdezték, ha menniük kellett,csak megölelték az asszonyt és gyereket,és magukba hordozták a fájó keresztet! Mert az öregek voltak a bátrak! Nyikos Tibor – a Doni Hősök emlékére

 • Szálasi Ferenc sírja

  125

  A Magyarelvű Mozgalom hívására mintegy tucatnyi elszánt magyar – köztük a Blood & Honour Hungária, a Lelkiismeret '88 csoport és a Magyarelvű Mozgalom aktivistái – vettek részt a Szálasi Ferenc születésének 125. évfordulóján tartott megemlékezésen, dacolva a hideggel.

 • Életfa

  Nyikos Tibor – A Magyarok fája

  A Magyarok fája Mi részei vagyunk,amit egynek hívtak egykor,a pusztáknak fiai,amit Östenünk álmodott.. ..egy gyönyörű kínbanaz álom mezsgyéken, hogy ott feküdt csendbena Nagyfánk szélében! Mi részei vagyunk ennek a világnak,mint sólyomszárnyú lelkeke létnek számára.. ..akik magukban hordozzáka szabadság tükrét,ami ott él még most isa lelkünknek mélyén! Áldás! 2021. Kerecseny havában, 21-én.Nyikos Tibor Rövid összefoglaló az életfáról az ősi Magyar hitvilágban: törénelembox.hu

 • 1918.12.01. a Magyar történelem legsötétebb napja

  103 éve, Gyulafehérváron zajlott az a román népgyűlés, ahol 103000 négyzetkilométer áldott Magyar földet csatoltak romániához. Bár a népgyűlés – nemzeti jellegéből adódóan – egyoldalú volt, és csak Erdély egyik, igaz, legszámosabb nemzeti közösségének akaratát tükrözte, az antanthatalmak támogatása, a gyors román fellépés és a magyar államhatalom megroppanása együttesen oda vezetett, hogy Erdélyben 1919 elejére megszűnt a magyar fennhatóság. A gyulafehérvári nyilatkozat ennek a változásnak a fontos dokumentuma, a román Erdély egyfajta „születési bizonylata” (még akkor is, ha a benne foglaltak csak kis részben érvényesültek a gyakorlatban). Bővebben: trianon100.hu – Tudósítás az 1918. december 1-jei gyulafehérvári román népgyűlésről A döntés a mai napig gyógyíthatatlan sebeket hagyott minden igaz Magyar lelkében.A…

 • Nyikos Tibor – Figyelj ránk!

  Figyelj ránk! Figyelj ránk Honvéd,aki fegyvert fogsz most éppen;aki halni mer ha kella harcaink hevében. Figyelj ránk kérlek,te fáradt arcú angyal,aki őrt állsz e Honérta véredet adva! Figyelj ránk kérlek,hisz őseidet hallod;a magyar Hon mélyéről,egy elhagyott sírhantból… …ahol imát mondnak értedaz ősi szellemek;hogy pajzsoddal térj vissza,de a nélkül sohasem! „Dicsőség a Hősöknek!”Ámen!2021. November 19-én Nyikos Tibor

 • Nyikos Tibor – Ha eszedbe jutnék

  Ha eszedbe jutnék (..halottak napjára) Ha eszedbe jutnék,gyújts egy gyertyát kérlek,s nevemen szólíts,ahogy tetted azt régen. De ne ejtsél könnyet,csak beszélj majd hozzám,hadd szálljon a hangaz éteren át. Ha eszedbe jutnék,gyújts egy gyertyát kérlek,és én megérzem aztaz éjnek sűrűjében. De ne tedd azt kérlekszomorú arccal,csak kacagj az ég felé,ahol csillagok ragyognak! Ámen! 2018. október havában 28.-ánNyikos Tibor

 • Nyikos Tibor

  Nyikos Tibor – Szemeket látok

  Szemeket látok! Szemeket látok,káló szemeket,akik egy furcsa mámorbanlebegnek köztetek… …keresve fiúkata lelkük mélyében,akik ott álmodnakmind a szemeik vízében! Szemeket látokaz anyáink szemét,akik sohasem hoztakfelettünk törvényt… …akik csak némána múltba temették a fátyluk,egy szebb jövőt álmodvaörök igazságul! Dicsőség az 1956-ban elhunyt hős fiainkért!Ámen! Nyikos Tibor

 • Aradi vértanúk

  Nyikos Tibor – Október 6.

  Október 6.(Aradi tizenhárom emlékére!) Nekünk mást jelent október,mint az összes többi népnek,mert veresebb az ősza csípős esti szélben Nekünk más hangot adaz éjjel és a nappal,és mást játszik a cigánya bús akácok alatt Nekünk veresebb itt mindenebben a hónapban,mert gyász ül a lelkünkbenaz őseink siratva Nekünk a könny is keserűbb,mint az összes többi népnek,mert tort ülnek még ma isa magyarok lelkében! Ámen! 2013. Október havában. 6.-án Nyikos Tibor

 • ISD Mmoorila 2021

  ISD Memorial 2021

  Idén is megrendezésre került az Ian Stuart Donaldson Memorial rendezvény, ezúttal zártkkörű formában....

error: Védett tartalom!